az égő csipkebokor

Mózes elmenekült és a távoli Midjánban pásztorkodással kereste kenyerét.

Egy midjánita pap, Jitró házában lakott és elvette feleségül lányát, Cipórát. Nem felejtette el azonban egy percre sem, hogy népe még mindig rabszolgaként él Egyiptomban.

Egyik nap, ahogy legel tette a nyájat, az egyik birka elcsatangolt. Amikor Mózes utána ment, hogy meg keresse, különös, lenyűgöző látvány tárult szeme elé. Egy égő csipkebokrot látott, mely égett ugyan, de nem hamvadt el. Alig hitt a szemének.

Hirtelen hangot hallott:

– Mózes! Vedd le saruidat, mert ahol állsz, az szent hely! Figyelj rám! Azt akarom, hogy vezesd ki népemet a rabszolgaság házából, Egyiptomból, a szabadságba!

– De, én... én csak egy egyszerű pásztor vagyok – válaszolta rémülten Mózes.

– Hajítsd botodat a föld re!

Mózes így tett, s a bot egyszer csak kígyóvá változott.

– Most fogd meg a kígyót a farkánál!

Mózes engedelmeskedett, erre a kígyó visszaváltozott bottá.

– Menj hát és mondd meg a fáraónak, hogy kivezeted a hébereket Egyiptomból. Ha nem hinnének neked, mutasd be nekik a csodákat.

– Nem fognak nekem hinni. Nem beszélek jól – mondta Mózes.

– Akkor testvéred, Áron szól majd helyetted. Most menj Egyiptomba, és én veled leszek!

Mózes így tett, vissza ment Egyiptomba, hogy az Örökkévaló segítségével kivezesse népét a szolgaságból a szabadságba.